O nás

Profil společnosti

OKD podniká ve velmi perspektivním oboru a vyznačuje se:

Společnost OKD, a.s. je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v ČR. Působí v Moravskoslezském kraji. Základem činnosti OKD je těžba kvalitního černého uhlí s nízkým obsahem síry. Používá se převážně v energetickém a hutnickém průmyslu, ale i v dalších sektorech.

 

Na čem stavíme

Uhlí bývá spojováno s překonanou orientací hospodářství na těžký průmysl, zastaralými provozy a negativními dopady na životní prostředí. Ve skutečnosti již nyní roste zájem o kvalitní černé uhlí použitelné pro hutnictví díky vysoké poptávce po oceli a dalších surovinách v rychle se rozvíjejících asijských ekonomikách. Jeho úloha ve světové ekonomice se bude dále zvyšovat v souvislosti s ubývajícími zásobami ropy a zemního plynu a pokroky při vývoji kvalitních kapalných a plynných paliv vyráběných z uhlí.

 

Nejsme jen výrobci

Těžba, zpracování a prodej uhlí je základním, ne však jediným posláním OKD. Jako třetí největší soukromý zaměstnavatel v České republice a jeden z největších hospodářských subjektů v regionu má firma významný vliv na tvář krajiny,životní prostředí, zaměstnanost i každodenní život obyvatel. Hlavními motivy, jimiž se společnost OKD při své činnosti řídí, jsou odpovědnost, prosperita, stabilita a progresivita. Výrazem tohoto úsilí je Etický kodex OKD. Ochranu soukromí a osobních údajů považuje firma za svou přirozenou povinnost. Proto předkládá informace o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně.