Profil společnosti

Předmět podnikání

Hlavními oblastmi činnosti společnosti OKD jsou vyhledávání, těžba, úprava, zušlechťování a prodej černého uhlí s nízkým obsahem síry a produktů s výrobou uhlí úzce spjatých.

 

Předmět podnikání společnosti podle stanov

Hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:

 

             a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska"),
             b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
             c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
             d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
             e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),
             f) zvláštní zásahy do zemské kůry,
             g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,
             h) báňská záchranná služba,
             i) důlně měřická činnost.

 

Činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c), e), h), i) a ust. § 5 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,

c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),

e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,

h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,

i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.

Další činnosti

 • projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
 • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • hostinská činnost
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
 • obráběčství
 • zámečnictví, nástrojářství
 • montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
 • výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 • výroba a zpracování paliv a maziv
 • výkon zeměměřických činností
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • nákup a prodej výbušnin
 • silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly onejvětší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, vnitrostátní příležitostná osobní
 • vedení spisovny
 • výroba, obchod a služby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 • 12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

  14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

  25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

  43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

  44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  47. Zprostředkování obchodu a služeb

  48. Velkoobchod a maloobchod

  52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  55. Ubytovací služby

  56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

  58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  59. Pronájem a půjčování věcí movitých

  60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  65. Testování, měření, analýzy a kontroly

  66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

  72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

  74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

  76. Poskytování technických služeb

  77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

  80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • provozování nestátních zdravotnických zařízení, zdravotní péče v oboru rehabilitační afyzikální medicína, fyzioterapeut
 • daňové poradenství
 • poskytování telekomunikačních služeb podle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)