O nás

Stručná historie OKD

Ostravské černé uhlí využívali lidé už v pravěku, organizovaná těžba však má krátší historii trvající přibližně 200 let. Zárodek pozdější společnosti OKD vznikl po druhé světové válce, kdy bylo tehdejších šest těžařských společností postaveno pod národní správu. Podniky v jejich vlastnictví, tedy celkem 32 dolů, 9 koksoven, 10 báňských elektráren, železárny v Třinci a Vítkovicích a několik dalších průmyslových podniků, byly začleněny do národního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava. Roku 1952 byl se zpětnou platností zrušen a vytvořen Kombinát OKD (později státní podnik OKD).

 

Moderní historie podniku má dvě navzájem zcela odlišné etapy:

 

Obě etapy měly svá specifika vyplývající z politického a ekonomického prostředí. Přechod z jedné do druhé nebyl snadný. Nyní však má společnost OKD všechny důvody, pro to dívat se s optimismem do budoucnosti.