O nás

O nás

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej v hlubinných dolech v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma vyhledává, těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné jako palivo, lze ho využít pro koksování, v chemickém průmyslu a v mnoha dalších odvětvích.

 

Základní údaje

V činnosti: Důl Darkov, Důl ČSM-Sever, Důl ČSM-Jih, Důl ČSA
Zajišťovací režim: Důl Frenštát
Doly v likvidaci: Útlum-Jih, Důl 9.květen, Důl Lazy,
Roční produkce: cca 4 milióny tun

Těžba uhlí bývá spojována s překonanou orientací hospodářství na těžký průmysl, zastaralými provozy a negativními dopady na životní prostředí. Ve skutečnosti již nyní roste zájem o kvalitní uhlí použitelné v hutnictví a dalších oborech. Jeho úloha ve světové ekonomice se bude dále zvyšovat s ubývajícími zásobami ropy a zemního plynu.

Vizuální představení OKD, a.s.
(video ve formátu MP4)

Zajímavosti