Odpovědná firma

GDPR

Dne 25.5.2018 vstupuje v účinnost Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, neboli GDPR).

 

Společnost OKD, a.s. přijala taková technická a organizační opatření, aby veškeré zpracování osobních údajů  probíhalo v souladu s Nařízením GDPR.

 

V návaznosti na to společnost OKD, a.s. informuje fyzické osoby o tom, jaké kategorie osobních údajů zpracovává, za jakým účelem a na základě jakého právního důvodu, a dále jak dlouho tyto údaje uchovává.

 

1. ZAMĚSTNANCI OKD - zde se dozvíte, jaké informace o vás zaměstnavatel zpracovává (kategorie osobních údajů, za jakým účelem, na základě jakého právního důvodu a  jak dlouho tyto údaje uchovává)...


2. JINÉ FYZICKÉ OSOBY -  informace pro jiné osoby (např. ty, které jednají jako zástupci právnických osob-smluvních partnerů ve věcech uzavírání a plnění smluv; fyzické osoby-podnikatelé, s nimiž OKD, a.s. uzavírá smlouvy; občané, s nimiž OKD, a.s. jedná ve věci náhrady důlní škody a případně v této věci uzavírá dohody, apod.)... 

 

Chcete-li zjistit, zda o vás OKD, a.s. zpracovává některé osobní údaje a k jakému účelu, vyplňte a odešlete následující tiskopis na adresu OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, k rukám vedoucího Odboru ochrany a kontroly, nebo e-mailem na adresu osobniudaje@okd.cz.

 

Dovolujeme si vás upozornit, že společnost OKD, a.s. nemá povinnost mít Pověřence pro ochranu osobních údajů. Své dotazy, žádosti nebo připomínky ve věci ochrany osobních údajů můžete zasílat elektronicky na adresu osobniudaje@okd.cz, nebo písemně na adresu sídla společnosti OKD, a.s., Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, k rukám vedoucího Odboru ochrany a kontroly.