Případové studie

Děti z dětských domovů patří do rodiny

filadelfie.jpgObčanské sdružení Filadelfie obdržela v roce 2010 cenu Nadace OKD v kategorii „Pro zdraví“ za projekt umísťující dívky i chlapce z dětských domovů do náhradních rodin. Sdružení podporuje pěstounskou péči mimo jiné tím, že rodinám, které si osvojí více dětí, zařídí nové bydlení. Základní princip, k němuž se sdružení hlásí, je ten, že děti patří do rodiny, nikoliv do ústavu. To nejlepší pro děti bez rodičů jsou noví rodiče.


Projekt „Děti patří do rodiny“, za něž sdružení cenu získalo, spočíval v postavení domku 7 + 1 v třinecké části Karpentná. Z nadačního grantového programu obdrželi žadatelé milion korun.

 

Domů pro pěstouny už sdružení postavilo ve svých dvou střediscích Přístav Oldřichovice a Přístav Filadelfie pět a osm náhradních rodin v nich vychovává celkem pětatřicet dětí. Výchozí myšlenkou projektu je fakt, že řada pěstounských rodin uvažuje o svém rozšíření, ale brání jim v tom nevyhovující bytové podmínky, protože se zpravidla nejedná o bohaté rodiny, které by si mohly dovolit postavit větší rodinný dům s vyhovujícími parametry pro výchovu většího počtu dětí. Proto se sdružení v rámci propagační části svých aktivit zaměřuje na vyhledávání vhodných a již fungujících pěstounských rodin, protože veškerá podpora náhradní rodinné péče by ztratila smysl, pokud by neexistovaly rodiny ochotné přijmout do péče dítě z dětského domova.

 

Oceněný projekt zároveň pomáhá zvýšit povědomí o pěstounské péči, což může v důsledku vést k většímu zájmu veřejnosti o problematiku opuštěných dětí. „Můžeme se pochlubit tím, že nás druhá největší česká firemní nadace vybrala jako projekt roku. Tím pádem se nejedná už jen o nás, ale i o propagaci náhradní rodinné péče vůbec. Když náš projekt dostal ocenění, může to pomoci i dětem, které jsou v dětských domovech. A není jich rozhodně málo,“ říká Bruno Heider, vedoucí střediska Přístav Oldřichovice.

 

NOKD pomohla Filadelfii – Přístavu Oldřichovice nejen s ubytováním rodin s osvojenými dětmi. Částkou 156 000 korun podpořila projekt „Radíme pěstounům“, terénní psychologickou poradnu, jež je součástí následné péče poskytované náhradním rodinám. Postavením nových domů totiž aktivity sdružení nekončí. Rodiny se často ocitají v psychicky náročné situaci související s novými dětmi, prostředím, zaměstnáním a vztahy, a proto potřebují další péči, kterou jim sdružení poskytuje.