Případové studie

Májovák

majovak1_2.jpgVelký dechový orchestr Májovák z Karviné je největším a nejstarším hornickým dechovým souborem  v České republice. Má za sebou více než stoletou historii, během níž získal řadu ocenění.  Orchestr se pravidelně účastní akcí v Polsku, Německu, Itálii, Rakousku, Norsku a dalších evropských státech, na nichž díky špičkové kvalitě získal v posledních letech řadu ocenění. Díky podpoře těžařů je orchestr vybaven novými nástroji, díky motivaci k zajímavým projektům se radikálně omladil na současný věkový průměr zhruba 25 let a rozšířil na 70 členů.

 

„Společnost OKD a Nadace OKD jsou pro nás strategickými partnery. Díky této podpoře můžeme realizovat řadu finančně náročných projektů, které by jinak byly nad naše možnosti. Náš soubor může umělecky růst, prezentovat OKD a hornické tradice na nejvyšší úrovni a dívat se s jasnou perspektivou do budoucna,“ říká předseda správní rady souboru Petr Ženč.


Orchestr mimo jiné tradičně pořádá Novoroční koncert Májováku, jehož výtěžek je určen Občanskému sdružení svatá Barbora, které podporuje děti z hornických rodin, jejichž otec zemřel při práci v dole. „Musím říci, že jde o vlastní iniciativu Májováku a jsme za ni vděční. Sbírka zdůrazňuje sepětí souboru s hornictvím. Velmi si vážíme toho, že nachází u občanů Karviné podporu,“ popisuje předseda správní rada OSSB Vladislav Sobol.