Odpovědná firma

Naše životní prostředí

 lipiny_2_1.jpg

Na severní Moravě a ve Slezsku se vlivem těžby černého uhlí zásadně změnila tvář krajiny, demografické a společenské podmínky a kvalita životního prostředí. Společnost OKD si uvědomuje odpovědnost související s dopady dobývání na okolní prostředí a realizuje projekty, které je zmírňují.

 

Firma v oblasti ochrany životního prostředí úzce spolupracuje s významnými subjekty a institucemi, jako jsou například Český báňský úřad, Ministerstvo životního prostředí ČR, místní samosprávy, hornické komunity a ekologické organizace.

 

Management ovlivňování dopadů na životní prostředí se zaměřuje především na ochranu před znečištěním vody a ovzduší, nakládání s odpady či s nebezpečnými látkami a na rekultivační činnost v okolí našich dolů. V roce 2013 neshledaly kontrolní orgány v dotčených oblastech žádné zásadní nedostatky.

 

V letech 1991-2013 představovaly náklady na zahlazení následků hornické činnosti téměř 10,5 miliardy korun. V období 1993-2000 se na náhradě důlních škod podílel rovněž státní rozpočet, a to v rámci dotace na útlum hornické činnosti v ostravské části revíru. Od roku 2001 je tato oblast plně financována z vlastních zdrojů OKD, a.s., finanční rezervy a provozních prostředků.