Naše životní prostředí

Dodavatelé

husova_2.jpgOKD kromě ekonomických hledisek ve vztahu k dodavatelům, jako jsou kvalita, platební podmínky, dodací lhůty, garance na dodržení kvality a kompletnosti dodávek a kvalita obchodních vztahů, klade důraz na sociálně zodpovědný přístup těchto firem.

 

V rámci dodavatelských vztahů je proto přihlíženo i k vlivům na životní prostředí (při výrobě, užití výrobku, následné likvidaci). Preferováni jsou dodavatelé, kteří se snaží neekologické látky ve svých výrobcích nahradit vhodnějšími, a to bez vlivu na kvalitu a jejich další parametry.