Naše životní prostředí

Ochrana ovzduší

svojsikovo_udoli_1_1.jpgSpolečnost OKD ovlivňuje svou činností ovzduší vypouštěním tuhých znečišťujících látek (prach). Firma působí v regionu, jehož obyvatelé jsou v souvislosti s historicky vysokou koncentrací těžkého průmyslu citliví k vypouštění škodlivých látek do ovzduší ze strany velkých podniků.


Společnost OKD dodržuje v oblasti ochrany ovzduší všechny příslušné zákonné normy a činí nezbytná opatření, která vedou k minimalizaci dopadů produkce na ovzduší.
Všechny normy dané Zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění včetně osmi prováděcích vyhlášek a osmi nařízení vlády OKD dlouhodobě dodržuje.