Naše životní prostředí

Odpadové hospodářství

rso_0184.jpgSpolečnost OKD produkuje desítky druhů odpadů. Veškeré nakládání s nimi je dokumentováno a řídí se zákonem o odpadech (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění včetně patnácti prováděcích vyhlášek a dvou nařízení vlády) a zákonem č. 157/2009 Sb., o těžebních odpadech včetně prováděcích dvou vyhlášek.

 

Odpady jsou doložitelně předávány oprávněným osobám k jejich bezpečné přepravě, skladování, skládkování, recyklaci či energetickému využití. Cílem nakládání s odpady je omezování jejich produkce a bezpečná manipulace s nimi.

 

Z dlouhodobého hlediska lze konstatovat, že objem meziroční produkce odpadů klesá a cíle společnosti v dané oblasti jsou naplňovány. Daří se také omezovat produkci nebezpečných odpadů. Zákonná kritéria a limity v nakládání s odpady jsou plněny  a byla realizována opatření k omezení produkce nebezpečných odpadů v provozech OKD.