Případové studie

Darkovské moře – rekreační zóna s doly na dohled

darkovske_more.jpgNejvýznamnějším a ve společnosti nejdiskutovanějším rekultivačním projektem je oblast „Darkovského moře“ poblíž Karviné. Jde se o rekultivaci území dotčeného těžební činností o rozloze 145 hektarů, což z něj činí největší rekultivační projekt na Moravě a ve Slezsku, který má svým rozsahem v České republice srovnání pouze v rekultivacích po povrchové těžbě hnědého uhlí v severních Čechách. Celkové náklady projektu se vyšplhaly na zhruba 630 miliónů korun.


V průběhu dvanáctileté technické rekultivace (1997-2009) bylo přemístěno přes pět miliónů krychlových hlušiny, vytvarováno území a následně překryto zeminou. Aktuálně dochází v rámci biologické rekultivace k zatravňování ploch a vysazování stromů a dalším úpravám, které by měly lokalitu vrátit k rekreačnímu využití lidem z Karviné a přilehlých obcí.

 

Díky rekultivacím vzniká nejvýznamnější rekreační oblast Karvinska

Po definitivním ukončení biologické rekultivace (zatravnění, výstavba dřevin), které se plánuje na rok 2014, bude oblast sloužit jako rekreační a sportovní zóna pro obyvatele Karviné a přilehlých obcí s rozlehlou vodní plochou, lesními porosty, loukami a přístupovou komunikací. „Darkovské moře“ s rozlohou 32 hektarů má ideální podmínky pro vodní sporty, mezi připravovanými projekty je vybudování pláží a sportovního zázemí (půjčovny lodiček, technické zázemí, restaurace, občerstvení atd.).

Okolí „moře“ nabízí díky vybudované infrastruktuře přístupových komunikací vhodný terén pro cykloturistiku a potenciální vybudování sítě cyklostezek s jejich napojením na jejich síť v rámci Moravskoslezského kraje. Lokalita je již v současnosti vyhledávaným místem pro fotografy, rybáře a plavce a představuje výrazný rozvojový potenciál pro obyvatele Karvinska, které je specifické nedostatkem vhodných lokalit pro rekreační využití. Na budoucím rozvoji oblasti budou podle memoranda uzavřeného v listopadu 2009 spolupracovat zástupci společností OKD a RPG spolu s městem Karviná.

 

Společnost OKD vrací díky rekultivacím přírodu lidem

Dalším z určujících bodů je návrat oblasti k přirozeným přírodním podmínkám a vhodnému prostředí pro faunu a flóru („návrat přírody lidem“). Do lokality se postupně vrátily původní živočišné a rostlinné druhy s vysokými nároky na čistotu životního prostředí vytlačované z míst s intenzivní lidskou aktivitou. Experti očekávají pokračování tohoto trendu a návrat dalších druhů živočichů a rostlin. Výsledkem bude návrat oblasti k přírodně-kulturní krajině, v níž koexistují původní přírodní druhy s jejím lidským využitím.

Kvalita vody v „moři“ je pravidelně měřena a podle výsledků je dokonce lepší než v okolních přehradách (Těrlicko, Žermanická přehrada). Z historicky poškozeného území se díky důsledným sanačně-rekultivačním pracím opět stává unikátní soběstačný ekosystém s cennou faunou a flórou na straně jedné, a odpočinková oblast s plným rekreačním potenciálem na straně druhé.