Případové studie

František: Na území bývalého dolu jezero a les

ms_nwr_om_frantisek2.jpgPrůmyslová zóna v areálu bývalého dolu František v Horní Suché u Havířova byla v roce 2010 vyhlášena vítězem soutěže „Brownfield roku“ pořádané MPO ČR a CzechInvestem. Poslední vozík s uhlím z dolu vyjel v polovině roku 1999. Následně proběhla revitalizace areálu a výstavba infrastruktury financovaná z veřejných prostředků a fondů EU, která skončila v roce 2009.

 

Ráj rybářů a fanoušků vodních sportů

Také okolí zóny František se díky rekultivaci výrazně změnilo a plány společnosti OKD, která je investorem projektu, na využití bývalých kalových nádrží a odvalů jsou rozsáhlé. Již nyní se stalo okolí průzračně čisté vodní plochy oblíbeným místem rybářů, plavců a fanoušků kempování. Projekt byl zahájen v červenci roku 2009 a předpokládaným termínem jeho definitivního dokončení je začátek roku 2014. Celkové náklady na rekultivaci činí dle uzavřených smluv 373 miliónů korun, které byly uvolněny z veřejných prostředků v rámci programu Revitalizace Moravskoslezského kraje, konkrétně Projektu č. 45 - Příprava území v rámci odstraňování škod na životním prostředí po ukončení hornické činnosti.

 

Velké plány do budoucna

V dole František se od roku 1911, kdy zde začala hlubinná těžba, vytěžily milióny tun černého uhlí. Dobývání dávalo práci tisícům lidí a zásadně změnilo tvář krajiny i životy lidí v okolních obcích.

Oblast na katastru obce Horní Suchá a havířovské městské části Prostřední Suchá byla postižena poklesy terénu a nacházejí se na ní bývalé kalové nádrže, hlušinový odval a plochy pro dočasné ukládání vytěžených kalů a kamene. Pro účely revitalizace bylo území rozděleno do šesti celků. Rekultivace každého z nich bude mít své zvláštnosti a jiný cíl.
V současnosti je z převážné části hotova technická rekultivace, která bude definitivně dokončena v letošním roce. Pokračovat bude dále biologická rekultivace.
Způsob realizace akce a její cíle byly projednány stejně jako u všech rekultivačních akcí se zástupci místních samospráv a jsou v souladu s územně plánovací dokumentací města Havířov a obce Horní Suchá.
Tři bývalé nádrže k ukládání uhelných kalů byly zavezeny hlušinou, překryty zeminou na úrovni okolního terénu a zatravněny. Zalesněný odval byl v největší možné míře zachován v současné podobě, upravena byla pouze jeho část, aby lépe navazovala na přilehlý terén. Srdcem nově vytvořené oblasti je jezero Nebesák. To se již stalo oblíbeným místem rybářů a populární lokalitou pro letní vodní sporty a relaxaci. V rámci rekultivace byly upraveny břehy, které byly zpevněny lomovým kamenem. Dále budou překryty zeminou, zatravněny a osázeny stromy.

Do rekultivace byla zařazena i bývalá nádrž Castaldonovka, která sloužila k ukládání hlušin a elektrárenského popílku. Vzhledem k tomu, že do lokality se samovolně rozšířily chráněné druhy rostlin, byla tato plocha z rekultivační akce vyčleněna.