Odpovědná firma

Naši lidé

lide2.jpgSpolečnost OKD je největším zaměstnavatelem v moravskoslezském regionu a jedním z nejvýznamnějších soukromých zaměstnavatelů v ČR. Podnikání firmy zasahuje do života takřka všech obyvatel kraje. Tento fakt s sebou nese zodpovědnost nejen za vlastní hospodářské výsledky, ale za kvalitu života v kraji. 

Firma si uvědomuje, že lidé jsou to nejcennější, co má. Tento fakt stojí v základech strategie firmy při péči o zaměstnance. Ta zahrnuje především bezpečnost, zdravotní péči, vhodné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování za kvalitní práci, vzdělávání a další rozvoj kompetencí pracovníků. Firma každoročně investuje významné finanční prostředky do zvyšování bezpečnosti při práci v dolech a do rozvoje dovedností a kompetencí svých lidí.