Naši lidé

Continuous Improvement

ci.jpgSpolečnost OKD klade důraz na iniciativu zaměstnanců. Jejím cílem je posilovat sounáležitost pracovníků s fungováním firmy. Vyhlásila proto motivační program Continuous Improvement, jehož cílem bylo povzbudit aktivitu v podávání zlepšovacích návrhů.

 

Každá skupina nebo jednotlivec, kteří přišli s nápadem, jak zefektivnit práci při těžbě uhlí, příznivě ovlivnit pracovní prostředí, usnadnit práci při těžbě a zvýšit bezpečnost na pracovišti, jenž byl vyhodnocen jako smysluplný, získal od firmy odměnu. Program přenesl spontánní návrhy zaměstnanců na zlepšení na vyšší úroveň jednoznačně stanovenými pravidly, systémem posuzování a odměňování.

 

Za rok 2013 bylo jednotlivými pracovníky OKD a dodavatelských firem podáno 596 smysluplných návrhů. Zaměstnancům byly vyplaceny motivační odměny ve výši 1,6 miliónů korun. Dosaženou úsporu díky realizovaným zlepšovacím návrhům vyčíslila společnost OKD na 224 miliónu korun. Jde jak o úspory za návrhy podané právě v roce 2013, tak o nápady z roku 2012, jejichž realizace proběhla až v následujícím roce.

 

Firma má vytvořený speciální systém odměňování aktivních pracovníků, kteří se do programu Continuous Improvement zapojili. Výše odměny se odvíjí od dosažené úspory, kterou návrh firmě přinese. Každý zaměstnanec, který podal smysluplný návrh, dostane automaticky odměnu 1 000 Kč. Například zaměstnanec, jehož návrh firmě ušetří 1 milión korun, má nárok na odměnu ve výši 10 000 Kč.
Na jednotlivých závodech mají úspěšní inovátoři další možnost mimořádného ocenění svých návrhů, když jsou každý rok vyhodnocovány nejpřínosnější nápady zvyšující bezpečnost práce a pracovní prostředí, nebo přinášející ekonomické úspory a nová technická řešení. Jednotlivé závody vyhodnocují nejpřínosnější návrhy za určité období i v průběhu roku (například kvartálně).

 

Projekt se jednoznačně osvědčil. Firma proto připravila pro rok 2014 obdobně orientovaný program, v němž jsou využity zkušenosti získané v rámci Continuous Improvement z předchozích let.

Zajímavosti