Naši lidé

Ohodnocení zaměstnanců

lide.jpgV roce 2013 v OKD pracovalo průměrně 12 369 lidí, firma navíc dávala práci 3704 lidem v dodavatelských firmách  Z kmenových zaměstnanců bylo 8311 dělníků v dolech, 1286 dělníků na povrchu a 1111 technicko-hospodářských zaměstnanců.


Spravedlivá odměna za kvalitní práci

Práce v dolech je náročná a každý ji nezvládne. OKD umí ohodnotit zaměstnance, kteří to dokážou. Průměrný plat ve firmě proto dlouhodobě převyšuje regionální i celorepublikový průměr a v roce 2013 činil 35 735 korun, v případě dělníků v dolech šlo o 35 140 korun.
Nízká dobrovolná fluktuace zaměstnanců, která kontinuálně klesá až na hodnotu necelé 2 % v roce 2013 dokládá, že strategie OKD v oblasti péče o lidské zdroje jde správným směrem a zaměstnanci si cení toho, že pracují v moderní a odpovědné firmě.

 

V návaznosti na kolektivní smlouvu uzavřenou mezi managementem OKD a odborovými organizacemi pro období 2014-2018 poskytuje firma zaměstnancům benefity, které několikanásobně převyšují nároky dané zákonem. Mezi hlavní z nich patří příspěvky na penzijní připojištění, stravování, dovolenou, Vánoce, dopravu do zaměstnání, kulturní, společenské a sportovní aktivity, rekondiční pobyty a rekreace dětí zaměstnanců.

 

Spolupráce s odbory 

V OKD působí tři odborové organizace, v nichž je sdružena většina zaměstnanců. Největší z nich je Sdružení hornických odborů, které působí na všech dolech. Sdružení pravicových odborů ČR a Nezávislé profesní odbory technicko-hospodářských pracovníků OKD vyvíjí činnost jen na některých z nich.


Vztahy mezi zaměstnavatelem a odbory jsou i přesto, že každá strana hájí zájmy odlišné skupiny, konstruktivní a korektní. Na konci každého roku se řeší otázky vývoje mezd na následující rok, kdy jsou zohledňovány jak makroekonomická situace, tak i aktuální a perspektivní hospodářská situace zaměstnavatele.

 

Zaměstnanecké centrum jako vstupní brána do OKD 

V roce 2008 bylo v Karviné otevřeno Zaměstnaneckého centrum OKD, které je vstupním kontaktním místem pro uchazeče o práci v OKD.V roce 2013 došlo k přemístnění centra z Karviné do areálu Závodu Důl Karviná, lokality ČSA. Zájemci zde procházejí prvním pohovorem, jehož cílem je vyjasnit si představy obou stran o možné pracovní spolupráci. Centrum zajišťuje poradenský servis pro současné a bývalé zaměstnance firmy v oblasti benefitů či evidence dovolených a nemocenských.

 

Podpora bývalých zaměstnanců

Společnost OKD podporuje aktivity bývalých zaměstnanců, kteří jsou sdruženi v klubech hornických důchodců na jednotlivých dolech.  Firma finančně podporuje jejich společenské, kulturní a sportovní aktivity. Na činnost klubů hornických důchodců společnost OKD přispívá ročně částkou 70 Kč vynásobenou počtem členů na jednotlivých dolech. Kromě toho dostávají důchodci další příspěvky na činnost a konkrétní projekty z Nadace OKD.

Zajímavosti