Naši lidé

Péče o zdraví

nemocnice.jpgZdraví je klíčovým parametrem pracovního výkonu. Společnost OKD zajišťuje pro zvýšení ochrany zdraví při práci a prevenci vzniku nemocí z povolání rekondiční pobyty a ambulantní rehabilitační péči pro své zaměstnance. Příspěvek na ozdravné pobyty mohou získat také jejich děti. Žáci základních škol mají nárok na příspěvek na dětský ozdravný nebo prázdninový pobyt ve výši 70 % ceny v maximální výši 2 200 korun.

 

Společnost OKD hradí zaměstnancům povinné lékařské prohlídky a preventivní zdravotní péči, která probíhá převážně v Karvinské hornické nemocnici.
Po třech letech práce v podzemí mají pracovníci nárok na rekondiční pobyt v rozsahu dvou týdnů, který se opakuje po každých třech letech. Zaměstnancům, kteří dosáhli 100 % nejvyšší povolené expozice a pracují na pro ně vhodném pracovišti, se společnost OKD zavázala umožnit rekondiční pobyt nebo ambulantní rekondiční pobyt každé čtyři roky.


 

Zajímavosti