Naši lidé

Případové studie

Společnost OKD si uvědomuje, že společenská odpovědnost není o slovech, ale o činech, které pomáhají zvyšovat kvalitu života konkrétních lidí. Proto Vás chceme na několika příkladech případových studií seznámit s tím, co se nám na poli společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje v uplynulých letech podařilo a jaké cíle a výzvy před námi dosud stojí.
Zajímavosti