Naši lidé

Vzdělávání

rso_0010.jpgDoly prošly v souvislosti s programem POP 2010 modernizací a jsou vybaveny špičkovými razicími a dobývacími technologiemi od renomovaných výrobců. Jejich obsluha klade zvýšené nároky na kompetence pracovníků. Proto přikládá OKD vzdělání a kvalifikaci svých lidí klíčovou roli.

 

Vzdělávání pracovníků OKD
V roce 2009 bylo otevřeno Centrální vzdělávací středisko OKD v areálu Dolu Darkov, kde zajišťují kurzy interní lektoři OKD mající k dispozici nejmodernější výukovou techniku. Koncepce odborných školení a zvyšování kvalifikace se tak posunula na kvalitativně vyšší úroveň a získala jasnou strukturu.
Firma podporuje zvyšování kvalifikace u svých stávajících pracovníků. Několik desítek zaměstnanců pokračovalo v roce 2013 ve středoškolském a vysokoškolském studiu při zaměstnání především na Střední průmyslové škole v Karviné, kde si doplňovali vzdělání v rámci pomaturitního studia oboru Hornictví a hornická geologie, a VŠB-TU v Ostravě, kde studovali pracovníci v oborech Důlní inženýrství, Elektrotechnika a Informatika.

 

Renesance hornického učňovství

V roce 2008 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi OKD a Střední školou techniky a služeb v Karviné, díky níž došlo k renesanci hornických učebních oborů nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v celé ČR. V roce 2011 byla zahájena obdobná spolupráce se Střední školou Havířov-Šumbark, kam nastoupili ve školním roce 2011/2012 první budoucí důlní elektrikáři a zámečníci.
Na konci roku 2013 se s podporou OKD připravovalo na budoucí uplatnění na pracovištích firmy 98 studentů v oborech Zámečník - důlní provozy a Elektrikář - důlní provozy. S ohledem na potřebu zvýšit motivaci hornických učňů a studentů, ale také s přihlédnutím k obtížné situaci na trhu černým uhlím, která dopadla také na OKD, a firma v současnosti prochází komplexní restrukturalizací, racionalizovala společnost OKD v roce 2013 spolupráci s odbornými školami a počet podporovaných učňů.
Podle původních kritérií měli nárok na stipendium ve výši 1000 korun měsíčně všichni učni, o 2000 korun měsíčně šlo v případě středoškolského maturitního oboru a 4000 korun u vysokoškoláků. Podle nového systému, který byl implementován v roce 2013, zohledňují poskytnutí a výši podpory studijní výsledky jak v případě učňů, tak středoškolských studentů. Učni tak mohou s ohledem na tato kritéria získat stipendium 800 – 1200 korun měsíčně, středoškolští studenti 1500 – 2200 korun měsíčně.

V roce 2013 podporovala společnost OKD čtyři budoucí inženýry. Partnerskými školami byly VŠB-TU Ostrava, Univerzita Pardubice a univerzita v polských Gliwicích. Firma studentům kromě stipendií navíc poskytuje podporu při zpracování seminárních, bakalářských a diplomových prací a zajištění odborných stáží. Studenti mají po ukončení školy zajištěno zaměstnání v OKD.
Společnost OKD na výchově budoucích inženýrů pro své doly dlouhodobě spolupracuje s VŠB-TU Ostrava.