Odpovědnost

Odpovědnost

odpovednost.jpgZavazujeme se k odpovědnosti za přírodu a krajinu


Jsme společností, která využívá přírodní zdroje; svou činností výrazně ovlivňujeme kvalitu života lidí v regionu a tvář krajiny. Tuto odpovědnost si uvědomujeme a máme zájem na zlepšování životních podmínek obyvatel a životního prostředí.