Progresivita

Progresivita

progresivita_1.jpgNeustále hledáme nové tvůrčí cesty

Využíváme nové technologie, propracované postupy a moderní stroje, abychom jako jediní vytěžili nejkvalitnější černé uhlí v České republice. Ložiska ropy a zemního plynu ubývají, a proto se pozornost znovu obrací k uhlí. Uhlí je jediné fosilní palivo, které má budoucnost.

 

Podporujeme výzkum a vývoj nových čistých uhelných technologií. Odborníci mnoha světových výzkumných pracovišť nyní úspěšně odstraňují ty nedostatky uhlí, které dosud mělo oproti ropným produktům. Dnes není problém vyrobit z uhlí palivo vhodné pro ekologický pohon dopravních prostředků a výrobu elektřiny.

Zajímavosti