Stabilita

Stabilita

stabilita.jpgUhlí je stěžejní surovinou pro energii zítřka

Více než polovina energie v České republice pochází z uhlí. Odborníci předvídají, že uhlí nebude jen samotným zdrojem elektrické energie, v budoucnu poslouží jako zdroj pro výrobu paliv, která postupně nahradí ropné produkty.

 

Jsme největší těžební společností v České republice s mnohonásobnými vazbami na region. Nejsme jen největším zaměstnavatelem na Severní Moravě. Dlouhodobě podporujeme region sociálními, společenskými a ekologickými aktivitami. Naše mimořádná úloha spočívá:

  • ve zlepšování možností jejich vzdělávání
  • v aktivitách směřujících k ochraně životního prostředí