Budoucnost

Nové šance uhlí při výrobě elektřiny

uhli_horici.jpgV současnosti uhlí stále představuje světově nejvýznamnější zdroj elektrické energie a s ubývajícími zásobami ropy a plynu se bude jeho podíl nejspíš ještě zvyšovat. Podle všeho se uhlí stane nejvýznamnější energetickou surovinou 21. století. Pozornost se proto věnuje vývoji efektivnějších a čistších metod jeho spalování a přeměny na elektřinu. Evropská unie vývoj nových metod energetického využití uhlí všestranně podporuje.


Jako perspektivní se v současnosti jeví následující metody:

Práškové spalování

Popud k vývoji této technologie daly projekty Clean Coal Technology podporované americkým ministerstvem energetiky (Department of Energy). Spočívají na zlepšení sytémů dopravy paliva a vzduchu do plamene a jsou vhodné především pro uhlí s nižším obsahem popela a vyšší výhřevností. Ve Spojených státech je dnes v provozu přibližně 90 technologických jednotek s práškovým spalováním uhlí o celkovém výkonu 27 000 MW. V Německu se buduje 7 jednotek. Nástup bloků na bázi práškového spalování v Evropě se očekává v souvislosti s koncem životnosti klasických uhelných elektráren mezi lety 2015 až 2020.

 

Fluidní spalování

Tzv. spalování ve fluidní vrstvě zvyšuje efektivnost a snižuje množství škodlivin. Několik takových zdrojů je provozováno i v České republice.

 

Zplynování

Využití procesů zplynování uhlí při výrobě elektřiny umožňuje dosáhnout ještě vyšší efektivnosti a nižší produkce škodlivin než u fluidního spalování. Účinnost u nejmodernějších jednotek se pohybuje mezi 43 a 45 procenty. Zajímavostí je rafinerie jihoafrické společnosti SASOL, která kromě elektřiny z uhlí současně vyrábí i motorová paliva. Zplynování se používá i při pokusech se společnou přeměnou uhlí, biomasy a odpadových plastů na energii a paliva.

Zajímavosti