Těžíme uhlí

Budoucnost

Vzhledem k ubývajícím zásobám ropy se uhlí v nedaleké budoucnosti stane jediným ekonomicky dostupným fosilním palivem. Bude muset v mnoha ohledech nahradit ropu i v chemickém průmyslu a dalších činnostech.


Pozornost se však soustřeďuje především na budoucí energetické využití. Odborníci hledají levné metody přeměny uhlí na kvalitní ekologické palivo pro automobily a na zlepšení jeho vlastností pro spalování v elektrárnách. Nejde o novou snahu - problém náhrady ropných produktů uhlím vyřešilo už Německo během světových válek technologií velkovýrobní produkce syntetického benzinu.

 

Uhlík z uhlí nebo z jeho spalin se v budoucnosti stane také základem produkce nových materiálů, které nahradí kovy a plasty.

Možnosti budoucího využití uhlí