Historie těžby uhlí

Landecká venuše

Magické rudé barvivo a štíhlá venuše

Z mnoha nálezů po celé Evropě je zřejmé, že pro lovce gravettiénského období, kteří na našem kontinentu žili před 28 až 21 tisíci let, mělo mimořádný mystický význam rudé barvivo. Také při průzkumu pravěkého sídliště na Landeku byly objeveny rudé plochy vytvořené z drceného krevele. Okolnosti nálezu sice nevylučují ani jiný důvod jejich vzniku (například nějaká řemeslná činnost), mnohé však nasvědčuje tomu, že právě v nich se odehrávaly jakési magické rituály.

 

Poblíž jedné z těchto ploch nalezl roku 1953 tehdejší vedoucí zdejších vykopávek Bohuslav Klíma sošku ženy z krevele, která se stala známá pod označením Landecká (nebo též Petřkovická venuše). Jedná se o světový unikát - na rozdíl od většiny ostatních gravettiénských sošek žen nemá nápadně plnoštíhé tvary (jako například známější Věstonická venuše), ale o velmi štíhlou, téměř kubistickou postavu. Ležela v zemi roztříštěná na tři kusy.

 

Společně s Landeckou venuší Klíma našel ještě torzo další sošky z téhož materiálu a kus krevele s jakýmisi vrypy.

 

Fakta o Landecké venuši

  • stáří: 21 až 23 tisíc let
  • výška: 46 mm
  • datum nálezu: 14. července 1953
  • nálezce: Bohuslav Klíma, Archeologický ústav ČSAV
  • lokalita: Landek