Těžíme uhlí

Jak se těží v OKD

Těžební organizace OKD, a.s., je jediným producentem černého uhlí v České republice, které těží v jižní části Hornoslezské uhelné pánve.

Všechny doly OKD jsou hlubinné, uhlí se těží prostřednictvím šachet a systému štol - dnes již výhradně prostřednictvím mechanizovaných postupů a moderních technologií. Hlubinná těžba probíhá za složitých geologických podmínek v souvrstvích sahajících do hloubek mnoha set metrů.

Uhlí je prvohorního (karbonského) stáří a dobývá se z ostravského a karvinského uhlonosné souvrství. Mocnost hlouběji uložených ostravských slojí (těží je Důlní závod 3 -bývalý Důl Paskov, Důlní závod 1 – bývalý Důl Karviná - lokalita Lazy) se pohybuje od 0,8 do 1,5 m. Mocnost karvinských slojí se pohybuje od 1 do 6,5 metru.


Těžba probíhá v současné době v činné části revíru na ploše 133,65 km2 v osmi dobývacích prostorech dolů:

 

 1. Důlní závod 1
  1. lokalita ČSA
  2. lokalita Lazy
  3. lokalita Darkov
 2. Důlní závod 2
  1. lokalita Sever
  2. lokalita Jih
 3. Závod Útlum – Jih
  1. lokalita Staříč
  2. lokalita Chlebovice
 4. Důl Frenštát
  (konzervační režim)

 

Vytěžené uhlí se upravuje v úpravnách jednotlivých dolů a podle kvalitativních parametrů se dělí na uhlí vhodné pro koksování a energetické uhlí.