Jak se těží v OKD

Důlní otřesy

Důlní otřesySeismické otřesy k těžbě uhlí neodmyslitelně patří. Vznikají uvolněním energie v masivu horniny. Při dobývání uhlí se mění struktura horninového masivu, a vznikají tak prázdné podzemní prostory. Hornina se dobýváním zatěžuje, vytváří se v ní napětí a hromadí energie, která se v určité chvíli může uvolnit. K otřesům a sesuvům dochází většinou v sedlových slojích, kde jsou pevné nadložní horniny. Otřesů je mnoho a jen některé se projeví tím, že zničí důlní dílo.


Přestože se těžaři na celém světě snaží podobným tragédiím předcházet, otřesy se dají jen velmi těžce předvídat (obdobně jako u zemětřesení).


Společnost OKD vyhlásilo protiotřesový boj roku 1975 a od té doby do prevence otřesů investuje vysoké částky (stamiliony korun ročně). Pro sledování otřesů má důlní firma speciální měřicí síť, kterou provozuje sesterská společnost OKD, DPB, a. s., v Paskově.


Odborníci za pomoci speciálních přístrojů systematicky zkoumají otřesy, sledují vlastnosti hornin a vývoj napětí a hledají dokonalejší prognostické metody. Napětí v nadloží se společnost snaží uvolňovat pomocí vrtů a částečnými odstřely.

Zajímavosti