Jak se těží v OKD

Naši zákazníci

Uhlí produkované v OKD svým složením a kvalitou respektuje nejen technologické požadavky zákazníků, ale i potřeby životního prostředí. Nachází své uplatnění v koksovnách (přibližně polovina produkce), elektrárenských a teplárenských závodech, cementárnách, případně v energetických zařízeních hutních, strojírenských či chemických podniků v tuzemsku i v zahraničí.

Charakter i výše produkce předurčují v obchodních vztazích preferenci dlouhodobých a přímých smluvních vztahů.

 

Tuzemští zákazníci

Přibližně polovina prodeje se realizuje s významnými tuzemskými hutnickými a energetickými odběrateli, jejichž roční odběry překračují stovky tisíc tun. Pro pokrytí potřeb komunální sféry, obyvatelstva a malých průmyslových subjektů se uzavírají smlouvy s velkoobchodními firmami, které disponují vybaveností potřebnou pro distribuci v malých objemech. Přímé obchodní vztahy jsou uzavřeny i s koncovými spotřebiteli, kteří odebírají řádově desítky tisíc tun ročně.

Hlavními odběrateli jsou velké ocelárenské a energetické podniky. Přes 74 % produkce určené pro tuzemský trh putuje k pěti nejvýznamnějším odběratelům:

 • ArcelorMittal Ostrava a. s.
 • MORAVIA STEEL a.s.
 • OKK Koksovny, a.s.
 • Dalkia Česká republika, a.s.
 • ČEZ, a.s.


Export do zahraničí

Významnou součást dodávek tvoří ty, které jsou směrovány do zahraničí (do Rakouska, Německa, Polska, Maďarska a na Slovensko). Mezi nosné kontrakty v exportu uhlí a koksu patří smlouvy uzavřené ve většině případů na dlouhodobé bázi např. s následujícími zákazníky:

 • U.S. Steel  Košice, s. r. o.
 • Voestalpine Rohstoffbeschaffungs-GmbH
 • DBK-Donau Brennstoffkkontor GmbH
 • Verbund-Austrian Thermal Power GmbH & Co KG
 • Arcelor Mittal Poland S.A.
 • SWM Services GmbH