Jak se těží v OKD

Těžba uhlí a plynu v Beskydech?

Existence bohatých zásob černého uhlí a metanu pod Beskydami je geologicky ověřenou skutečností, která vyvolává mnoho emocí a leckdy bývá zneužívána pro cíle některých uskupení či jednotlivců. Někteří se snaží tvrdit, že se společnost OKD pod záminkou těžby metanu snaží začít ve Frenštátu těžit uhlí.


Skutečnost však je jiná. V roce 2000 podepsala společnost OKD memorandum, ve kterém se zavazuje, že za současných geopolitických a ekonomických podmínek v oblasti využívání ložisek černého uhlí neuvažuje o těžbě této suroviny v Dole Frenštát. Ložiska byla zakonzervována a uhlí bylo převedeno z bilančních do nebilančních zásob. S jeho využitím v současnosti nepočítá ani energetická koncepce státu, ani OKD.

 

Průzkum se doposud prováděl pouze z povrchu za využití původních vrtů. Vzhledem k tomu, že tento způsob neumožňuje poznat dokonale plynodajnost ložiska, podala společnost OKD prostřednictvím své společnosti IMGE žádost o provedení průzkumného důlního díla na Dole Frenštát. Upřesňování zásob výhradního ložiska potřebným průzkumem ukládá organizaci rovněž zákon č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).


V žádném případě by tato průzkumná ražba neznamenala otevření nových dobývacích prostor nebo znovuotevření původních dolů.

 

Více informací o Dolu Frenštát a plánech OKD najdete na www.dulfrenstat.cz