Jak uhlí vzniklo

Anorganický původ uhlí?

Patří už k povaze člověka, že touží zpochybňovat zavedené pravdy - a tak existuje i nepočetná skupina lidí tvrdících, že uhlí nevzniklo z organického materiálu, ale je anorganického původu. Vycházejí z několika předpokladů:

  • uhlík se nachází ve vesmíru, v meteoritech i v mnoha nerostech anorganického původu
  • přirozená přeměna biologické hmoty na uhlík je obtížná
  • zkameněliny se do slojí dostaly až druhotně

 

Původ těchto hypotéz je v někdejším Sovětském svazu (tzv. ukrajinsko-ruská abiotická hypotéza). Za zakladatele je považován Nikolaj Kudrjavcev, který tyto myšlenky poprvé publikoval roku 1951, podobného názoru však údajně byl i sám Mendělejev, objevitel periodické tabulky prvků. V někdejším SSSR se prý podle této hypotézy s úspěchem hledala nová ložiska uhlí, ropy a plynu.

 

Kuriózní názor však nezmizel s atmosférou 50. let. Dnes jej obhajuje například Thomas Gold, autor knihy The Deep Hot Biosphere: The Myth of Fossil Fuels.