Těžíme uhlí

Moderní technologie

Rozsáhlé strukturální změny, kterými prošla společnost OKD v 90. letech minulého století, se projevily i na technologiích dobývání uhlí. Útlum těžby v ostravské a petřvaldské oblasti revíru znamenal konec těžby nízkých slojí - tedy i konec používání nízkých kombajnů, škrabáků a odpovídajících porubových výztuží. V nízkých slojích pak převládla technologie uhelných pluhů (v Dole Paskov a částečně lokalitě Lazy Dolu Karviná). Postupně bylo posíleno dobývání mocných a velmi mocných slojí na plnou mocnost a řízený zával.


Změnila se struktura techniky. Nyní se používají:

  • kombajny
  • pluhy
  • mechanizované výztuže


Dobývací metodou je směrné stěnování na řízený zával. Vyuhlování se provádí dobývacími kombajny a pluhy. K vyztužování porubů se používá mechanizovaná výztuž a individuální hydraulická výztuž.