Novinky o těžbě uhlí

Sviadnovské ventilátory utichly. Důl Paskov učinil další úsporný krok

Sviadnovské ventilátory utichly. Důl Paskov učinil další úsporný krok

Úderem osmé hodiny ranní vydal 2. května vedoucí větrání Závodu Důl Paskov pokyn ke zmáčknutí tlačítka „Stop“ na ovládání Hlavních ventilátorů lokality Sviadnov. Lopatky obou obřích kol se zde přestaly otáčet poprvé po dvaatřiceti letech. Utichnutí monotónního hukotu pohonů překvapilo nejednoho obyvatele této hornické obce.
„Tímto opatřením pokračujeme v šetření na naší šachtě. Odstavení ventilátorů následuje po úspěšném odpojení degazační stanice na Sviadnově a zajištění obsluhy zdejšího plynového hospodářství z lokality Staříč,“ vysvětloval vedoucí provozu důlně bezpečnostních služeb Ivan Šimek s tím, že v rámci trvalého zlepšování urychlili termín vypnutí ventilátorů v lokalitě o čtyři měsíce.
Sviadnovská lokalita sloužila paskovským v posledních letech prakticky jen k větrání porubů dobývaných v její blízkosti. Jako poslední toho využívali horníci v 059. sloji. „Načasovali jsme odstavení ventilátorů a uvedení do režimu konzervace co nejdříve po dokopání porubu 059 606,“ upřesnil Šimek.
Každý měsíc nečinnosti sviadnovských ventilátorů se projeví pozitivně v hospodaření Závodu Důl Paskov nejen v úsporách na elektřině či službách spojených s jejich provozem. Další snižování nákladů přináší redukce 12 290 metrů důlních děl a s tím spojené uzavření 82 dosud přístupných uzavíracích hrází (není zde potřeba kontrolního fárání ani údržby).
Aby mohlo být uzavření uskutečněno, museli nejprve zedníci z úseku větrání vedení Janem Macečkem a chlapi ze ZBZS v čele s Vojtěchem Trchalíkem budovat nově devět hrází a dvoje hrázové dveře s automatickým otevíráním na překopu 2032/4. Jámy na Sviadnově jsou nyní vtažné, vzájemně propojené II. patrem a se Staříčem je lokalita výbuchuvzdorně spojena v úrovni III. patra.
Vypnutí větrání poslouží podle Šimka také lepšímu vedení čerstvých větrů právě pro lokality Staříč a Chlebovice. Provoz na Sviadnově je omezen na dvě směny narážečů a strojníků, kteří vždy jednou za čtrnáct dní provedou údržbu a čerpání vody. Hlavní ventilátory je možné opět zapnout, jsou pouze zakonzervovány.

Zajímavosti