Těžíme uhlí

Současnost: u nás i ve světě

Vzhledem k rostoucí vysoké poptávce po energiích a problémům s dodávkami ropy a zemního plynu, je uhlí v celosvětovém měřítku na začátku nové konjunktury. Ani rozvoj jaderné energetiky a dalších způsobů získávání energie ho v uplynulých desetiletích nevytlačilo z pozice klíčové suroviny pro výrobu elektřiny. Nutnost nahradit ostatní fosilní paliva a nové technologie zpracování uhlí zvyšují poptávku po něm a zlepšují ekonomické výsledky těžebních společností.


Tento globální vývoj se pak odráží i na situaci odvětví v České republice.


Klíčový význam uhlí v globální ekonomice je dán především jeho zásobami. Celosvětové zásoby uhlí těžitelné dnešními technologiemi se odhadují na přibližně 1 trilion tun (různé prameny se však v odhadu liší). Z toho přibližně polovina je černé uhlí. Při současné spotřebě energie by tyto zásoby vystačily na 300 let (podle jiných údajů však až na 600 let).