Současnost: u nás i ve světě

Uhlí v České republice

Už od předminulého století je těžba, zpracování a využití uhlí v Čechách a na Moravě významným průmyslovým odvětvím. V 90. letech minulého století došlo k útlumu v těžbě všech druhů zdejšího uhlí, nyní se však k tomuto energetickému zdroji opět obrací pozornost.


Zásoby uhlí v České republice se odhadují přibližně na 10 miliard tun, z toho asi polovina je těžitelných. Struktura zásob je následující:

černé uhlí: 37 procent
hnědé uhlí: 60 procent
lignit: 3 procenta


Roční produkce uhlí v České republice je přibližně 60 mil. t. Asi 55 procent výroby elektrické energie pokrývají elektrárny spalující uhlí.