Současnost: u nás i ve světě

Uhlí ve světě

V globálním měřítku je uhlí hned po ropě druhou nejvyužívanější energetickou surovinou na světě. Celková světová roční spotřeba se odhaduje na přibližně 7,8 miliardy tun. Asi tři čtvrtiny tohoto množství se spotřebovávají jako palivo v elektrárnách, i když různé prameny se v tomto údaji velmi liší. Při současné spotřebě by známé zásoby všech druhů uhlí vydržely přibližně 300 let. V posledních letech je výrazný trend růstu spotřeby uhlí pro energetické účely.


Problémem současného využití uhlí v elektrárnách je nízká účinnost přeměny na elektrický proud (u moderních jednotek se udává okolo 40 procent) a produkce znečištění. Vyspělé země proto vynakládají velké úsilí při vývoji nových metod přeměny uhlí na elektřinu.


Velcí světoví producenti a spotřebitelé:

 

Čína

Největší vliv na vývoj situace má v poslední době Čína, která je díky dynamickému rozvoji ekonomiky jeho největším spotřebitelem. Industrializace země s miliardou a půl obyvatel klade velké nároky na výrobu oceli, která není možná bez uhlí a koksu jako klíčových činitelů při těchto procesech.

 

ověřené zásoby: 111 mld. t
pravděpodobné zásoby: 4 triliony t
roční spotřeba: přibližně 3,8 mld. t
roční produkce: přibližně 3,5 mld. t

 

Indie

Podobně překotný rozvoj prodělává v této oblasti také Indie, která je významným světovým dovozce uhlí.

 

ověřené zásoby: 92 mld. t
roční spotřeba: přibližně 0.7 mld. t
roční produkce: přibližně 0.595 mld. t

 

Rusko

Rusko představuje významného světového producenta i spotřebitele uhlí, především však má druhé největší ověřené zásoby na světě. Je také významným exportérem.

 

ověřené zásoby: 157 mld. t
roční spotřeba: přibližně 0.22 mld. t
roční produkce: přibližně 0.36 mld. t

 

USA

Velkým hráčem na poli uhlí je tradičně USA. Má největší ověřené zásoby na světě, je druhým největším producentem po Číně. Ročně se zde spotřebovává přibližně miliarda tun převážně domácího původu. Výrobu elektřiny země pokrývá ze 45 procent právě uhlí.

 

ověřené zásoby: 245 mld. t
roční spotřeba: přibližně 0,82 mld. t
roční produkce: přibližně 0,93 mld. t

 

USA jsou také tradičním vývozcem uhlí, objem exportu začal růst po zahájení těžby zemního plynu z břidlic, která vedla ke snížení jeho cen a nahrazování uhlí v elektrárnách levnějším plynem.