Uhlí: tradiční zdroj energie

Důlní plyny a metan

Evidovaná ložiska v ČRDůlní plyny odjakživa patřily k postrachu horníků v uhelných revírech. Tvoří se z původně biologické hmoty během geologických procesů při jejím zuhelňování. Důlní plyny mají poněkud jiné složení než zemní plyn doprovázející ropu, proto se pro ně používá také výraz "karbonský zemní plyn".

 

Složení karbonského zemního plynu:

 

metan92,5 %
vyšší uhlovodíky2,25 %

tzv. inerty

(převážně dusík a oxid uhličitý)

6,3 %

 

Důlní plyn předstvuje ve směsi se vzduchem vysoce třaskavou směs (pouze ale v koncentraci od 5 do 15 %). V ostravsko-karvinském revíru geologické okolnosti způsobily, že plyn nemohl unikat nepropustnými nadložními vrstvami a zůstával v ložisku.

 

Důlní plyn ovšem není jen hrozba. Jeho hlavní složka - metan - má vynikající výhřevnost 35 MJ/m3.

 

Horníci se museli s přítomností důlního plynu neustále potýkat. Důkazem jsou i důmyslné kahany, které díky kovovým sítům o vysoké hustotě ok nepropustily plamen do okolního prostředí, takže nemohly způsobit výbuch. Kahany havíře také varovaly: podle délky plamene navíc havíři poznali koncentraci nebezpečného plynu. Dnes jsou havíři vybaveni moderními analytickými přístroji, kterými se v pravidelných intervalech kontroluje výskyt metanu.