Uhlí: tradiční zdroj energie

Složení uhlí

uhli_1.gifObsah uhlíku (tzv. prouhelnění) a zastoupení příměsí záleží i na době, po kterou přeměna z rostlinné hmoty na výsledný nerost probíhala. Čím je uhlí starší, tím je procento uhlíku vyšší. Tím méně je také patrná původní rostlinná složka, tj. fosilie, zbytky rostlinných tkání, pryskyřice atd. A především tím je uhlí kvalitnější a žádanější.

 

Kromě toho ale prouhelnění a zastoupení příměsí záleží i na dalších okolnostech, především na druhové skladbě rostlin, z nichž uhlí vzniklo, na povaze ložiska a jeho geologické historii atd.

 

Z dalších složek tu jsou v různé míře podle druhů uhlí zastoupeny následující:

  • voda
  • jílové horniny
  • silikátové horniny
  • sloučeniny síry

 

Stupeň prouhelnění a obsah dalších složek je důležitý pro možnost zužitkování uhlí. Uhlí s vysokým obsahem uhlíku a málo příměsemi slouží pro koksování, chemický průmysl atd. Méně kvalitní surovina se používá pro spalování a výrobu elektřiny v elektrárnách.