Žádost

Žádost

Vážení žadatelé,


od 1. ledna 2019 se mění způsob podávání žádostí, které souvisí se stanoviskem OKD, a.s., týkající se vyjádření k existenci inženýrských sítí, souhlasem s dokumentací, popř. se souhlasem k povolení stavby.


Žádosti s požadavky uvedenými výše, zasílejte pouze v elektronické podobě na e-mailovou adresu zadosti@okd.cz. V případě, že Vaše žádost nebude zaslána na uvedenou adresu s příslušnými dokumenty pro posouzení, nebudeme moci Vaši žádost přijmout a pověřený zaměstnanec OKD, a.s., Vás požádá o zaslání dokumentace na uvedenou e-mailovou adresu.


Dokumenty související s Vaší žádostí zasílejte pouze ve formátu pdf (Portable Document Format). Tento formát je další podmínkou pro vyřízení Vaši žádosti. V případě, že dokumenty budou zaslány v jiném formátu, nebudeme moci Vaši žádost vyřídit a budete vyzváni k zaslání dokumentů v požadovaném formátu.


Žádáme Vás také, aby velikost dokumentů souvisejících s podanou žádostí nepřesahovala 20 MB. V případě, že to nebude technicky možné a dokumentace bude větší, zašlete žádost na adresu zadosti@okd.cz s poznámkou v e-mailu, že dokumentace bude předána osobně v elektronické podobě. Náš pověřený pracovník se s Vámi zkontaktuje a dohodne se na předání příslušné dokumentace.


Věříme, že tento nový způsob podávání žádostí týkající se vyjádření k existenci inženýrských sítí, souhlasem s dokumentací, popř. se souhlasem k povolení stavby povede ke zkvalitnění a zrychlení Vámi podávaných žádostí.


Děkujeme Vám za pochopení.

 

Ing. Boleslav Kowalczyk      Mgr. Jan Solich
předseda představenstva      místopředseda představenstva
OKD, a.s.      OKD, a.s.