Životní prostředí

Čistá energie

Uhlí je v představách lidí stále ještě často spojováno s emisemi, kyselými dešti, popílkem a šedou zdevastovanou krajinou. Skutečnost však už je dávno jiná. Ze současných elektráren ve významné míře neuniká ani popílek, ani oxidy síry, které v minulosti způsobovaly kyselé deště.

Uhlí a jeho těžba se naopak stávají zdrojem čisté energie. Například důlní plyn, který je na Ostravsku vedlejším produktem těžby, má prakticky stejné složení jako zemní plyn, po němž poptávka trvale roste.

Zajímavosti