Životní prostředí

Čistá energie

Uhlí je v představách lidí stále ještě často spojováno s emisemi, kyselými dešti, popílkem a šedou zdevastovanou krajinou. Skutečnost však už je dávno jiná. Ze současných elektráren ve významné míře neuniká ani popílek, ani oxidy síry, které v minulosti způsobovaly kyselé deště.

Uhlí a jeho těžba se naopak stávají zdrojem čisté energie. Například důlní plyn, který je na Ostravsku vedlejším produktem těžby, má prakticky stejné složení jako zemní plyn, po němž poptávka trvale roste.