Životní prostředí

Důlní vody

Důlni vodyZ hlediska bezpečnosti důlního provozu je nezbytné čerpat důlní vodu, což je veškerá voda nacházející se v dole. Tato voda je pak řízeně, na základě vydaných povolení, vypouštěná do vodotečí v takových limitech, aby nedošlo k ohrožení života a funkcí těchto potoků a řek. Z bezpečnostních důvodů není voda čerpána jen z provozovaných dolů, ale taktéž dochází k čerpání již utlumených-uzavřených dolů, a to z důvodu zajištění stabilní úrovně hladiny důlních vod, která neohrozí hornickou činnost v činné části.

Důlní vody ale nepředstavují jen škodlivý ekologický faktor. Jsou trvale využívány k léčebným účelům v lázních Darkov a Klimkovice. V minulosti se zde z nich vyráběla i léčivá tzv. darkovská sůl.

Využití této slané a relativně teplé vody jako tepelného zdroje, popřípadě pro rekreační účely, je jednou z věcí blízké budoucnosti.

Zajímavosti