E.I.A.

Hodnocení těžebních postupů srovnáním s E.I.A.

Poklesy z dobývání 2003 - 2018

 

Monitoring svahu Ujala 12/2018

 

Monitoring svahu Ujala 12/2019