Životní prostředí

OKD a příroda

Ostravsko není černéPřestože OKD není podnikem s největším negativním dopadem své činnosti na přírodu a životní prostředí (mnohem více poškozuje okolí metalurgie, energetika nebo chemický průmysl), uvědomuje si svou odpovědnost za jedinečné krajinné hodnoty zdejšího regionu.


Ostravsko a Karvinsko totiž zdaleka nepředstavuje jen průmysl a už dávno není "černé". V bezprostřední blízkosti dývalých i aktivních dolů a jejich povrchových provozů nalezneme mnoho přírodovědecky významných lokalit. Například Ostrava, Havířov i Karviná jsou městy s velkým množstvím zeleně. Projít se můžete po severním okraji CHKO Poodří ve Svinově a Polance, která je tvořena soustavou rybníků a ramen řeky Odry s rozptýlenou zelení na lukách a tvoří významnou ornitologickou lokalitu.

 

Na vrchu Landek naleznete cenné lesní porosty, archeologické naleziště (proslulé unikátní Landeckou venuší z krevelu), slovanské hradiště, dodnes dochované povrchové výchozy uhelných slojí, naučnou stezku či hornické muzeum.

 

Doly vytvářejí přírodu

Důlní činnost dala na Ostravsku a Karvinsku vzniknout řadě biologicky cenných lokalit. V bezodtokých kotlinovách v propadech vznikly mokřady a jezera, v nichž žijí chráněné živočišné i rostlinné druhy vytlačené z území osídlených člověkem. Na odvalech se nacházejí stanoviště teplomilných a suchomilných rostlin. Přechodná útočiště zde nacházejí také táhnoucí ptáci. Mimo jiné také citlivým rekultivacím po ukončení těžební činnosti Ostravsko a Karvinsko vděčí za to, že patří k těm oblastem České republiky, které se mohou chlubit vysokým zastoupením chráněných a vzácných druhů rostlin i živočichů.

Zajímavosti