Povrchové jevy při těžbě

Těžba a obce

Dobývání uhlí provází pověst ničitele obcí v těžební oblasti. Na rozdíl od minulosti je však dnes stanovení vzájemného spolužití otázkou kompromisu. Podmínky těžby jsou podloženy řádnými smlouvami mezi dotčenými městy nebo obcemi a těžební společností. Kromě toho se představitelé vedení jednotlivých dolů pravidelně scházejí jak se zástupci měst a obcí, tak se zástupci občanských iniciativ, aby společně řešili aktuální problémy.

Těžba uhlí má neoddiskutovatelné následky, které jsou patrné především v poškození krajiny. Tyto důlní škody jsou řešeny na základě platných právních předpisů a ročně je ze strany OKD, a.s., vynaloženo několik desítek milionů korun na finanční vypořádání těchto škod.