Rekultivace

Historie rekultivací

První pokusy o zazelenění hald a odvalů prováděli spontánně havíři z blízkých kolonií.

Za účelem návratu krajiny do původního stavu byl v roce 1954 vypracován program rozsáhlé asanace a rekultivace ploch v ostravsko-karvinském revíru (OKR). V rámci programu byla u tehdejšího národního podniku OKR - Báňské stavby Ostrava zřízena dvě rekultivační střediska, která se později, v reakci na zvyšující se požadavky na rekultivační a asanační práce, stala základem pro samostatný národní podnik OKR - REKULTIVACE.

V rámci polistopadových organizačních změn se podnik stal odštěpným závodem OKD, který se v roce 1991 přeměnil na akciovou společnost s většinovým podílem OKD.

 

V současnosti zajišťují rekultivační práce pro OKD externí subjekty.

 

Rekultivační brožura

Rekultivační brožura [PDF]

Zajímavosti