Rekultivace

Současnost rekultivací

Od poloviny 90. let minulého stolení do současnosti se realizovalo velké množství významných rekultivačních projektů. Například v roce 2013 probíhaly práce na území o rozloze 746 hektarů. Finanční náročnost rekultivačního procesu představuje pro společnost OKD z dlouhodobého hlediska 30 % z celkových nákladů vynaložených na zahlazení následků hornické činnosti.

Díky tomu, že na financování zahlazování následků hornické činnosti se podílel i stát, zrychlilo se tempo rekultivačních prací v karvinské části revíru, na něž se od roku 1991 vynaložilo více než 10,534 miliard korun. V ostravské oblasti se z důvodů již ukončené těžby krajina nepokoškozuje a odstraňování jejích následků není v současné době tak intenzivní jako na Karvinsku.


V roce 2013 bylo v realizaci 48 rekultivačních akcí (18 akcí v technické rekultivaci a 30 akcí v biologické rekultivaci), z toho 9 akcí bylo hrazeno ze státních prostředků prostřednictvím MF ČR a zbývající z vlastních zdrojů společnosti OKD.

 

 

Rekultivační brožura

Rekultivační brožura [PDF]

Zajímavosti