Životní prostředí

Uhelné kaly

Uhelné kaly OKD v číslech
produkce r. 1990: 1,49 mil. t
produkce r. 1995: 0,19 mil. t
produkce r. 1998: 0 t

Uhelné kaly vznikaly při úpravě uhlí. Je to směs velice jemných částic uhlí rozptýlených ve vodě. V současné době se již uhelné kaly neprodukují, vzhledem ke kvalitativnímu posunu v úpravárenském procesu. Uhelné kaly historicky naplavené ve starých kalových rybnících jsou v současné době používány pro další úpravárenské nebo energetické účely.

Největší nárůst produkce kalů přišel s nástupem důlních kombajnů na přelomu 50. a 60. let minulého století. Dramatický pokles naopak přišel v 90. letech s útlumem těžby a s novými technologiemi zpracování kalů.

 

Likvidace odkališť a využití kalů

Vytěžené odkaliště pak projde běžným procesem sanace a rekultivace. Uhelné kaly společnost OKD neprodává jako palivo pro drobný prodej.