Bezpieczeństwo

Polityka bezpieczeństwa OKD

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu!

 

Polityka OKD w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Ton wydobytego węgla ani wyników ekonomicznych nie można porównywać z wartością zdrowia i życia ludzkiego. Uświadamiamy sobie wszystkie ryzyka wynikające z trudnej pracy pod ziemią, gdzie jest ważna każda drobnostka i pozornie nieistotny szczegół. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są dla spółki OKD zawsze na pierwszym miejscu.

 

Porównanie kluczowych wskaźników bezpieczeństwa i wypadkowości w OKD (włącznie z pracownikami organizacji zewnętrznych) wykazuje od 2007 roku pozytywne wartości. Dochodzi do istotnego spadku liczby rejetrowanych wypadków przy pracy, i to międzyrocznie aż o 20 %.

 

Wśród przyczyn wypadków przy pracy przeważa źle lub niedostatecznie oszacowane ryzyko, naruszenie dyscypliny pracy przez poszkodowanego, nieprzewidywalne ryzyko pracy lub wpływ czynnika ludzkiego.

 

Spółka węglowa jednocześnie opracowała i wcieliła w życie program „Safety 2010”. Jego elementami są m.in. regularne comiesięczne narady przygotowywane przy współpracy ze związkami zawodowymi, w których biorą udział członkowie kadry kierowniczej najwyższego szczebla zarządzania OKD.

 

Warunki pracy ulegają wyraźnej poprawie, w szczególności dzięki sukcesywnemu wprowadzaniu do podziemi nowej światowej klasy techniki górniczej, jak również wdrażaniu nowego sprzętu ochrony indywidualnej oraz techniki pomiarowej i kontrolnej.

 

W celu poprawy poziomu kształcenia pracowników uruchomiono w ramach programu „Safety 2010” w pomieszczeniach Kopalni „Darków” nowy nowoczesny Centralny Ośrodek Edukacyjny OKD, który będzie służył dla wszystkich kopalń w regionie karwińskim, a także dla pracowników firm zewnętrznych pracujących na rzecz OKD.

 

W latach 2008 i 2009 została zrealizowana tzw. witaminizacja wytypowanych profesji dołowych. Wynikiem stało się obniżenie nieobecności z powodu choroby. W Kopalni „ČSM“ kończy się budowa powierzchniowej stacji klimatyzacji w celu poprawy warunków mikroklimatycznych na podziemnych stanowiskach pracy.

 

Poszczególne górnicze wewnętrzne jednostki organizacyjne OKD wyznaczyły w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy konkretne cele na rzecz obniżenia wypadkowości i liczby nadzwyczajnych wydarzeń. Wdrożono na przykład regularne codzienne dziesięciominutowe szkolenia pracowników na początku zmiany, są ogłaszane bezpiecznościowe „hasła tygodnia”, organizowane konkursy o bezpieczne stanowisko pracy i podejmowane inne inicjatywy w celu zwiększenia zainteresowania wszystkich pracowników realizacją wytyczonych celów. Działania te wychodzą z założenia, że każda inicjatywa w dziedzinie bezpieczeństwa pracy jest dla spółki korzystna.

 

Ważne poinformowanie i profilaktyka

Z jeszcze większą konsekwencją musimy dlatego zajmować się sprawami poinformowania pracowników na wszystkich miejscach pracy w OKD o stanie i zasadach bezpieczeństwa pracy w poszczególnych zakładach górniczych i w całej spółce.

 

Ważna jest otwarta komunikacja, oparta na sprawdzonym w praktyce przekazywaniu potrzebnych informacji dotyczących problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, tak samo, jak poinformowanie o przyczynach powstania poważnych wypadków. Musimy wspólnie zapewnić wyższy poziom świadomości o pryncypiach ochrony zdrowia oraz o profilaktyce bezpieczeństwa i wypadków u każdej jednostki. To znaczy, każdy musi na swym miejscu pracy pracować bezpieczenie.

 

Wierzymy, że dzięki temu obniży się liczba wypadków przy opracy, nadzwyczajnych wydarzeń i poprawią się warunki miktroklimatyczne na dole kopalni.

Atrakcje