Informacje prasowe

CZECH TOP 100: Spółka OKD najbardziej podziwianą wśród firm wydobywczych

Ostrawa (16 kwietnia 2010) – Spółka OKD obroniła ubiegłoroczną lokatę w rankingu CZECH TOP 100 na najbardziej podziwiane firmy Republiki Czeskiej. Pierwsze miejsce w kategorii „Eksploatacja  kopalin” przyznało jej także w tym roku jury złożone z menedżerów dużych spółek, analityków finansowych, przedstawicieli organizacji branżowych i związków zawodowych.

 

O kolejności według organizatorów nie decydują wyniki ekonomiczne, ale w szczególności długofalowa wartość firmy, jakość produkcji, klimat w załodze, stosunek do środowiska lub poparcie dla inicjatyw charytatywnych i społecznie użytecznych.

 

„Osiągnąć taki sukces nie było łatwo, dużo trudniej jednak było obronić palmę pierwszeństwa po roku. To sygnał, że nasza spółka kroczy we właściwym kierunku,“ powiedziała dyrektor ds. PR i komunikacji OKD Petra Mašínová.

 

Lokaty w kategorii „Eksploatacja kopalin”:

  1. OKD, S.A.
  2. Sokołowska Węglowa, następca prawny, S.A.
  3. Kopalnie Północnoczeskie, S.A.
  4. DIAMO, przedsiębiorstwo państwowe

 

Organizatorem rankingu jest stowarzyszenie CZECH TOP 100, sporządzające od 1994 r. corocznie listy i oceny czeskich firm. Za cel stawia sobie na przykład lepsze informowanie o czeskim środowisku biznesowym, wspieranie dobrych stosunków między menedżerami oraz pośrednictwo w informowaniu społeczeństwa za pomocą mediów.

 

Vladislav Sobol, rzecznik OKD, S.A.

 

Telefon:         596 262 293                        Komórka:        725 595 417
E-mail:            vladislav.sobol@okd.cz     Internet:           www.okd.cz

Atrakcje