Informacje prasowe

Dostaw wody pitnej z Lubiny nie można tymczasem wznowić

Ostrawa, Frensztat pod Radgoszczem (27 sierpnia 2009) – Woda w zbiorniku Lubina na terenie Kopalni „Frensztat” jest od czerwcowych ulewnych deszczów stale zanieczyszczona i nie może służyć jako woda do picia.  Spółka węglowa OKD jako zarządca stacji uzdatniania wody z tego zbiornika wodnego poinformowała właściwe organy administracyjne, że nie jest zdolna dostarczać wody pitnej w ramach usługi publicznej dla gminy Frensztat pod Radgoszczem (dzielnice Papratna, Kopana i Bartoszky) oraz dla zabudowy mieszkaniowej w części gminy Trojanowice, do których dotąd dostawy wody do picia zapewniała. W myśl ustawy o wodociągach i kanalizacji wystąpiła z wnioskiem o wyznaczenie innego realizatora usługi publicznej.

 

Krytyczna sytuacja została pierwotnie spowodowana przez ulewne deszcze, które nawiedziły tereny w okolicach zbiornika w okresie 24 –2 8  czerwca bieżącego roku. „Podczas klęski żywiołowej do zbiornika przedostały się osady iłowe z okolicznych wzgórz, których stacja uzdatniania wody w Kopalni „Frensztat” nie potrafi usunąć. Jakość wody dalej pogorszył masowy rozwój organizmów żywych, przede wszystkim sinic, spowodowany przez falę upałów pod koniec lipca” – mówi Radim Tabášek, dyrektor ds. rekultywacji spółki OKD.

 

„Woda z Lubiny jest stale skażona i dlatego aż do odwołania nie możemy jej dostarczać do publicznej sieci wodociągowej. OKD otrzymała decyzję Wojewódzkiej Stacji Higieny w sprawie zakazu dostaw wody do picia z obowiązkiem poinformowania właściwych urzędów“ – dodaje Tabášek.

 

Firma współpracuje nad przyspieszonym rozwiązaniem sytuacji z właściwymi urzędami oraz z północnomorawskim przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym (SmVaK Ostrava, S.A.) już od chwili jej powstania. Razem poszukują rozwiązań, w jaki sposób można jak najszybciej wyczyścić źródło wody i jak zapewnić finansowanie związanych z tym prac.

 

Inż. Zuzana Koláriková

 

T: +420 596 262 089

F: +420 596 262 085

K:+420 725 505 171

E: zuzana.kolarikova@okd.cz

 

www.okd.cz

Atrakcje