Informacje prasowe

Dyrektorem spółki OKD, HBZS został Josef Kasper

OSTRAWA (1 lipca 2010 r.) – Dyrektorem Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego w Ostrawie, spółki OKD, HBZS, będącej spółką córką spółki węglowej OKD, został od 1 lipca Josef Kasper, do niedawna dyrektor Kopalni „ČSM“. Na czele OKD, HBZS zmienił Václava Poštę, który pozostaje prezesem zarządu, stając się jednocześnie doradcą dyrektora operacyjnego OKD Leo Bayera.

 

Josef Kasper (51 lat) pracuje w OKD od chwili ukończenia studiów w Wyższej Szkole Górniczej w Ostrawie w 1982 roku. Zatrudnił się w Kopalni „ČSM“, gdzie pracował w różnych funkcjach, na przykład jako geolog, kierownik produkcji przedsiębiorstwa czy kierownik ruchu kopalni. W 2004 roku został dyrektorem kopalni. Od 1985 roku rozwija aktrywną działalność w hufcach ratowniczych. Brał udział w wielu trudnych akcjach ratowniczych, za co został w 2005 roku odznaczony Złotym Krzyżem Ratowniczym i w 2008 roku Medalem Jiřego Agricoli.

 

Václav Pošta (61 lat) pracuje w ratownictwie górniczym już od 1978 roku. Przez siedem lat był kierownikiem zakładowej stacji ratownictwa górniczego. W 1986 roku przeszedł do Głównej Stacji Ratownictwa Górniczego do funkcji głównego mechanika. Dyrektorem HBZS został w 1990 roku, a w cztery lata później objął stanowisko prezesa zarządu. W 2001 roku stał u kołyski Międzynarodowego Stowarzyszenia Ratownictwa Górniczego (IMRB), w którym reprezentuje czeskie ratownictwo górnicze. Jest uznawanym fachowcem nie tylko w Republice Czeskiej. Pod jego kierownictwem czeskie ratownictwo górnicze w OKD osiągnęło najwyższy poziom, porównywalny ze światem.

 

Spółka OKD, HBZS zatrudnia około 200 osób. Jej głównym zadaniem jest ratowanie życia ludzi podczas wypadków w kopalniach. Jednocześnie uczestniczy w realizacji wielu specjalistycznych robót pod ziemią i w razie potrzeby oferuje swych fachowców i technikę w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa w województwie morawsko-śląskim.

 

 

Vladislav Sobol, rzecznik, OKD, S.A.

 

Telefon:    596 262 293                       Komórka:   725 595 417
E-mail:       vladislav.sobol@okd.cz     Internet:     www.okd.cz

Atrakcje